Brand Vital – prezentacja

Prezentacja nowego sklepu Brand Vital, jego produktów i usług. To jedna z realizacji mająca na celu promocję wielkiej firmy medycznej jaką jest BRAND vital. Ta konkretna prezentacja to montaż z dwóch poprzednich naszych realizacji i jednej powierzonej przez Klienta z siedziby zagranicznej.